Hebreeuws Mattheüs

Hoofstukken:

Verantwoording

Werk in uitvoering

Op deze website worden de vorderingen geplaatst op het omvangrijke project rondom het Hebreeuwse Mattheusevangelie, ofwel: Het Goede Bericht naar MattitJAH.

Dit project is nog niet afgerond. Alle teksten zijn nog in beweging. Het is waarschijnlijk dat er nog fouten in zitten of dat zaken nog incompleet zijn.

Het project omvat de volgende onderdelen:

Bronnen

De Hebreeuwse handschriften ten grondslag aan dit document zijn een combinatie van:

De basistekst is gebaseerd op Ms.Add.no.26964 (British Library, Londen) en Ms. Opp. Add. 4° 72 (Bodleian Bibliotheek, Oxford). Dit is gelijk wat door prof. G. Howard is gedaan in het boek ‘The Gospel of Matthew according to a Primitive Hebrew Text’ (Mercer University Press, 1987), echter er zijn nog andere versies die vergeleken worden met de basistekst. Daar waar de andere versies afwijken, wordt afgewogen wat de beste lezing is. Prof. G. Howard had beschikking tot 9 versies, momenteel zijn er nog 15 versies beschikbaar.

De gebruikte versie van het DuTillet Manuscript is onder meer te vinden in het boek ‘An Old Hebrew Tekst of St. Matthew’s Gospel’ door Hugh J. Schonfield (T&T Clark, 1927).

De Münster tekst is onderdeel van het boek: ‘Evangelium Secundum Matthaeum in lingva Hebraica’ uitgegeven door Sebastian Münster. Als opschrift heeft Sebastiaan Münster geschreven: Torah van de Messias.

De Hebreeuwse tekst in dit document is gebaseerd op het Shem Tov. Er is gekozen om daar waar het DuTillet Manuscript en de Münster tekst afwijkt van het Shem Tov een kanttekening te plaatsen.

Namen

De Hebreeuwse namen worden in de vertaling weergegeven volgens het oranje boekje (Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands). Daarnaast worden eigen ‘regels’ gehanteerd om de uitspraak van de Hebreeuwse namen in de oorspronkelijke klank te behouden: